Utrustning för ridning

 

Kravet på utrustning för den som rider har höjts väsentligen de senaste decennierna. Detta är främst på grund av säkerheten. Ridning är en av de sporter som har flest olycksfall per år, av de leder många till allvarliga skador. Därför är det viktigt att använda den utrustning som har tagits fram för att minska antalet skadade varje år. Det är också vanligt med olyckor och skador bland de som arbetar med hästar.

Hästar är stora djur med ett eget humör. Detta kan leda till att ryttare ramlar eller kastas av från hästryggen. Den som ramlar av en häst riskerar att drabbas av en rad skador, en del mindre allvarliga men en del kan vara direkt livshotande. Därför använder ryttare idag alltid hjälm, de använder dessutom också en skyddsväst som skyddar mot eventuella sparkar eller mot att bli trampad på när ryttaren ramlat av hästen.

Att använda rätt sorts skor är också viktigt. Skor som används vid ridning måste ha en tydlig klack, detta är för att förhindra att foten glider igenom stigbygel.

 

excellent