Städning i stallet

Att hålla rent i stallet är viktigt både för hästar och människor, och av den anledningen finns det även reglerat av Jordbruksverket att man ska städa hela stallet noggrant minst en gång om året, samt att ströbäddar för hästarna ska hållas rena och torra kontinuerligt. Detta gäller även övriga förvaringsutrymmen för hästen.

En bra tid på året att planera in städningen är på sommaren, då hästarna är ute på bete och man kan arbeta ostört inne i stallet. En ordentlig rengöring kräver nämligen att man tvättar alla ytor, och kanske behöver man även fräscha upp vissa delar av stallet genom att måla om dem eller renovera dem på något sätt. Bra hjälpmedel vid tvättningen är en högtrycksspruta och desinfektionsmedel. Innan detta kan ske måste man dock förbereda stallmiljön genom att plocka bort alla lösa föremål och lyfta ut dem ur stallet.

Förutom att på detta sätt tvätta bort bakterier i stallet, är det också viktigt att se till att luften i stallet håller sig så fri från damm som möjligt. Därför är det viktigt att även rengöra ventilationstrummorna och ventilationsfiltren när man städar, eftersom det samlas damm och partiklar där som kan följa med luftströmmen tillbaka in i stallet.

Det är ett stort jobb att göra rent ett helt stall, som självklart blir lättare om man är flera som hjälps åt. När allt är klart kommer man dock sannolikt att tycka att det var värt det, eftersom man kommer att märka stor skillnad mellan de rena ytorna och de troligen leriga ytorna som samlat på sig smuts och bakterier under ett helt år.

Ansvaret att städa stallet faller naturligtvis på de som förvarar sina hästar där eller som rider där. På en ridskola kan till exempel eleverna ha ett ansvar att hjälpa till. När det gäller mer omfattande städprojekt hemma, som flyttstädning, kan man däremot leja bort arbetet på någon annan, för att själv slippa. Om man vill ha hjälp med flyttstädning i Lund kan man till exempel vända sig till Qleano.se, där man också hittar städfirmor i andra städer.

excellent