Våra svenska hästraser

 

Det finns över 250 stycken olika hästraser i världen och många av dem finns även här i Sverige. Vårt klimat och vår hästkultur gör att vissa av dessa raser passar extra bra här i Sverige. Därför har vi här i Sverige också tre stycken helt egna hästraser som är extra bra anpassade till våra förhållanden. Här i Sverige användes hästen traditionellt sett som ett arbetsredskap, främst för att bruka jorden och kunna ta hem timmer från skogen. Till det passade de två största av våra hästraser, den Nordsvenska hästen och Svensk Ardenner mycket bra. Det är två väldigt tåliga och starka hästraser som kunde dra tunga lass utan att klaga. Hästen användes även som transportmedel. Till det passade den lite nättare rasen Gotlandsruss bra. Här är en beskrivning av de tre svenska hästraserna:

  • Den Nordsvenska hästen

Den här rasen är en av endast tre inhemska raser i Sverige. Det är från början en brukshäst som avlats fram för att kunna jobba hårt inom jordbruket eller dra timmer i skogen. Temperamentet är lugnt och sävligt. Den här hästrasen är mycket tålig och klarar bra av det svenska klimatet. Eftersom att maskiner har ersatt hästkraft i jordbruket har rasen varit på nedgång. Många vill dock försöka bevara denna ras och den Nordsvenska hästen passar mycket bra till westernridning och långritt.

  • Gotlandsruss

Gotlandsrusset är en mycket gammal ras som funnits på Gotland sedan järnåldern. Russet är i ponnystorlek och är en mycket populär ridhäst och används även en hel del inom ponnytrav. Russet var från början en helt vild ras som tillfångatogs och tämjdes av människorna på Gotland. Idag avlas det på tama russ men det finns en liten flock kvar av halvvilda Gotlandsruss på Lojsta hed på Gotland. Eftersom att russet länge har levt helt vilt är det en mycket tålig hästras som är lättfödd och tål det svenska klimatet bra. Den är idag en av våra mest populära ponnys, speciellt till barn. Gotlandsrusset fördes från Gotland med båt och spreds sen över hela det svenska riket.

  • Svensk Ardenner

Hästrasen Ardenner kommer ursprungligen från bergskedjan Ardennerna i Belgien men den har genom åren avlats fram till att vara så anpassad till svenska förhållanden att den nu räknas som en helt egen ras. Ardennern är ju även en av världens största hästraser så den lämpar sig bra som stark draghäst eller för att använda vid skogsbruk. Eftersom att i huvudsak allt jordbruk och även skogsbruk numera bedrivs med maskiner har Ardennern blivit allt mer sällsynt här i Sverige men det finns många som jobbar för att bevara den. Enskilda personer och föreningar runt om i landet jobbar för att bevara denna hästras och brukar fortfarande den svenska Ardennern till t.ex. skogsbruk och lantbruk.